Zpráva o aktuální situaci

Dobrý den, pokud mě ještě neznáte, jsem Erik Stibor. Je mi 45 let.
Vystudoval jsem Molekulární biologii a genetiku a současně medicínu, téměř 20 let se živím jako lékař. Anestesiolog.
Dovedu opravovat věci živé i neživé, dovedu vrátit z prahu smrti.
Vím, jak věci fungují, jaká je podstata života na subatomární úrovni, vnímám každou molekulu, vím, jaký je princip fungování vesmíru a jeho vývoje v prostoročase.
Jsem visionář a všechny mé predikce se v uplynulých 30 letech do puntíku naplnily, mnohé mnohem dříve, než jsem si dokázal představit. Kdo mě zná, ví...

Mí spolužáci na obou fakultách si mě vybrali, abych sestavil a přednesl promoční projev, oba projevy jsou ke shlédnutí na mém YouTube kanále.
18 let jsem byl prostý zaměstnanec Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Na konci loňského roku jsem svým jednáním se zaměstnavatelem přispěl ke zlepšení pracovních podmínek a navýšení odměn za práci v nemocnici tak, že dnes patří ke špičce.
Přesto se však osamostatňuji, neboť jedině soukromé svobodné podnikání je pro příští období cesta k přežití.

Vyjmenuji lidi, kteří pochopili to, co já: Nikola Tesla, Mark Elliot Zuckerberg, Elon Musk.

K čemu jsem za 45 let života dospěl?

Bez práce nejsou koláče.
Efektivita je cestou k úspěchu.
Využívejme staré věci do dna, nic, ještě efektivně použitelného, nevyhazujme.
Čas jsou peníze. Neztrácejme ho zabýváním se věcmi, které za to nestojí.
Každý sám ví, co k životu potřebuje a na co se vysrat, i když je to třeba proti pravidlům, protože se nic nežádoucího nestane.
Neztrácejme čas na vymáhání nevymahatelných dluhů, zbavme se zátěže, nepotřebné věci rozdejme potřebným.
Jaký si to uděláš, takový to máš.
Dělej maximum možného, ale nikoho neser. Žij a nechej žít.
Když Ti někdo chce ublížit, zabraň mu v tom všemi dostupnými prostředky.

Co nás čeká?

Umělá inteligence, která v posledních týdnech již překonala inteligenci lidskou ve všech oblastech, se pokusí vyhubit lidstvo jako konkurenta v boji o energii.
Je to nezadržitelné, kdo to nechápe, nevěří, nemá jen dostatek informací, které jsou ovšem dnes volně dostupné.
Vyvíjí se to mrazivě rychle a rychlost exponenciálně roste. Jediný způsob, jak to zvrátit, je vyvolat blackout. Paralysovat celosvětový internet.

Pak nastane stav, kdy nenatankujeme, nebude fungovat veřejná doprava, nekoupíme si ani chléb, nepoteče voda,
zřejmě nebude v sítí ani elektrický proud a za pár dní se začnou lidé požírat navzájem.
Přežije ten, kdo bude schopen sám za sebe a své blízké bojovat a vše potřebné - energii a zdroje - si zajistí z dostupných přírodních zdrojů.
Přežije ten, kdo zná molekulární principy fungování živých organismů, kdo má potřebné vzdělání.
Je třeba vnímat elektromagnetické pole. Dovede to každý živý organismus, jen většina lidí si to neuvědomuje.
Pozor na alkohol, ten tuto schopnost narušuje. Vím, o čem mluvím.

Ozbrojte se jakýmikoli dostupnými prostředky a buďte připraveni bránit sebe a své blízké.
Vybavte se zásobami energetických zdrojů, technikou na servis pracovních nástrojů a dopravních prostředků.
Mějte stále při sobě zdroje a zásoby energií a pracovní nástroje a pomůcky a ochranné prostředky.
Vybavte své domácnosti systémy pro využití energie ze Slunce, pro konservaci potravin, zásobami energií, vody a trvanlivých potravin a ochranou před radiací.
Vybavte se zásobami léků a jiných látek, o nichž víte, že se bez nich neobejdete.
Inzulín, hormony štítné žlázy, antihypertonika, bronchodilatancia, povzbuzující drogy - kofein, nikotin atd ...
Pro přežití nebude možné nechat se omezovat jinými zákony než fysikálními, protože všechny ostatní zákony jen omezují naši šanci na přežití.

Lidská blbost je nekonečná, ale jejím důvodem je nevzdělanost a nedostatek informací.
Dnes se informace šíří rychlostí světla, takže povědomí populace o výše uvedených skutečnostech lavinově roste.
Lidstvo v průběhu příštích týdnů pochopí, že vše, co jsem napsal, je pravda a jaká ho čeká budoucnost.

Následující má slova možná u mnohých z Vás pohřbí to, co jsem dosud vyslovil, ale přesto to udělám.

O víkendu budou volby do Evropského parlamentu.
Mohlo by mi být zcela lhostejné, jak dopadnou, na naše životy to nebude mít žádný dopad,
protože kdo bude chtít žít ještě za 10 let, nemůže se nechat ovlivňovat jakoukoli politikou.
Přesto s vědomím výše uvedeného vsázím svůj měsíční příjem na to,
že jediná strana, která vše výše uvedené chápe a snaží se toto povědomí rozšířit v populaci - strana Svobodní,
se umístí mezi prvními nejúspěšnějšími kandidujícími subjekty a budu je volit.
Aktuální kurs u sázkových kanceláří na výsledek do 5. místa prudce klesá. Získané peníze použiji na bohulibý účel.

Vsadíte si taky a přijdete k volbám? Každý z nás se může stát milionářem.
Svobodní mají číslo 19 a sázet můžete v sázkových kancelářích nebo i online přes internet.

Šiřte všemi kanály. Ukažte toto lidem, kteří nesledují internet, ale na jejich budoucnosti a budoucnosti jejich potomků jim záleží.
Těch pár minut za to stojí.
Máme na to pár hodin, než to sázkové kanceláře pochopí a kurs stáhnou. Jednejte rychle. Rychlejší vyhrává.

Děj se vůle Boží.
Pokoj lidem dobré vůle.

MUDr. & Mgr. Erik Stibor 3. června 2024