Informace o zpracování osobních údajů

Autor: MUDr. & Mgr. Erik Stibor <erik.stibor@gmail.com>, Téma: Technické informace, Vydáno dne: 25. 05. 2018

Užíváním tohoto portálu souhlasíte se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených ve webových aplikacích na adresách opicentrum.cz/ARO, opicentrum.cz/AROS. Osobními údaji v těchto aplikacích jsou Jméno a příjmení, přihlašovací jméno (login), osobní číslo, případné tituly, E-mail, záznam o minulém a budoucím rozložení pracovní doby a volna a umístění na pracoviště. Prohlášení správce: Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo zpracovatele, kteří zpracovávají osobní údaje na jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.